Per Gunnar
 

Doktorand
Rum: Paviljong 115, mellan hus C och D
Tel: 08-674 71 98
E-post: per.gunnar.siden@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Från år 1200 till 1610 ökade antalet städer i det svenska riket från tre-fyra till 53 samtidigt som städernas folkmängd ökade mer än 20 gånger. Det var en dynamisk process där de första städerna passerades i storlek av en rad nya utmanare. Min avhandling handlar om den processens förlopp och orsaker.

För att analysera urbaniseringsförloppet rekonstruerar jag först städernas befolkningsutveckling med hjälp av nya metoder och ett brett källmaterial från skattelängder till arkeologi. Därefter tecknas de typiska dragen i urbaniseringens kronologi och geografi.

Forskningen kring urbaniseringens orsaker har dominerats av två olika skolbildningar, den maktpolitiska och den marknadsekonomiska, med mycket olika syn på möjligheterna att med politiska åtgärder skapa urbanisering. I min avhandling testar jag respektive sidas antaganden och argument och i vilken utsträckning urbaniserings kronologi och geografi överensstämmer med den marknadsekonomiska utvecklingen respektive centralmaktens utveckling och åtgärder för att påverka urbaniseringen under olika delar av undersökningsperioden.

Nyckelord: urbanisering, städer, medeltid, äldre vasatid, statsbildning, handel

Forskningsprojekt

Från Lödöse till Uleåborg - Sveriges och Finlands urbanisering 1200-1611.

Valda publikationer

Mälarstädernas befolkningsutveckling 1200-1611, opubl. D-uppsats i historia, Stockholms universitet, VT 2002.
Mälardalens befolkningsutveckling 1200-1611 (pdf) (17643 Kb)

Late medieval and 16th century urbanization - Stagnation, expansion or both?, konferenspaper presenterat på Eighth International Conference on Urban History, Stockholm 2006.
Late medieval and 16th century urbanization (pdf) (233 Kb)

Hur tyska var de svenska städerna under högmedeltiden? konferensbidrag presenterat på Svenska Historikermötet 2008
Hur var de tyska och svenska städerna under högmedeltiden (pdf) (1528 Kb)