Urbanhistoria handlar om städers och kommuners historia från äldsta tid till idag. Inom detta breda fält har vi särskilt uppmärksammat fyra områden:

  • Urbaniseringsprocessen genom tiderna
  • Stockholms historia
  • Kommunal politik och ekonomi
  • Sociala förhållanden i svenska städer

Komparation är en viktig metod och ansatsen ofta tvärvetenskaplig med inspiration från till exempel geografi, sociologi och statsvetenskap. Jämförelser görs både lokalt, regionalt och nationellt.

Den stads- och kommunhistoriska forskningen har sin bas i Stads- och kommunhistoriska institutet, som drivs i samarbete mellan Stockholms universitet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms stad. Sedan 2003 finns dessutom en professur i Stockholms historia.

Stads- och kommunhistoriska institutets webbsajt