Se filmen där Adam Hjorthén berättar om sin forskning kring jubileerna av de svenska bosättningarna i Nordamerika.

– De flesta skulle inte acceptera tanken på att fira kolonialism och europisk bosättning i Afrika. Men när det handlar om Amerika så anses det inte vara något problem. Den svenska staten har i snart åttio år hyllat kolonialism för att främja sina egna intressen. Det är något som resten av världen slutade med för länge sedan, säger Adam Hjorthén, nybliven doktor vid Historiska institutionen på Stockholms universitet.

Fakta

Adam Hjorthén är doktor i historia. Hans forskning handlar om hur olika grupper på bägge sidor av Atlanten har samlats för att gemensamt fira historier om svenskars bosättning i Nordamerika.

Den 6 november, 2015, disputerade han på avhandlingen Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in America.

Läs mer om Adams forskning här.