− Gränsen mellan bönder och herrskap blev både lättare att kliva över och lättare att ifrågasätta. Det var en period när man klamrade sig fast vid ett gammalt sätt att kategorisera människor på trots att det inte längre var hållbart, säger Carl Mikael Carlsson.

Vid 1800-talets mitt skedde ett brott. Nu skulle alla titlar ha med jordägandet att göra, och då spelade ståndstillhörigheten mindre roll.

Fakta

Carl Mikael Carlsson är doktor i historia. Han har forskat på hur social status förändrades bland 1800-talets jordbrukare i Sverige.

Den 4 juni, 2016, disputerade han på avhandlingen ”Det märkvärdiga mellantinget. Jordbrukares sociala status i omvandling 1780−1900”.

Läs mer om Carl Mikaels forskning här.

Avhandlingen finns att läsa här.