Historiska institutionens doktorander bildar tillsammans ett aktivt kollektiv där olika former av möten bidrar till att stötta, inspirera och stimulera de enskilda medlemmarna i deras forskning. Detta sker dels genom doktorandseminariet där doktorandernas avhandlingsarbete diskuteras kontinuerligt, dels genom olika sociala sammankomster och nätverk. Doktoranderna har sina arbetsplatser i D-huset på plan 8 och 9.

Historiska institutionens doktorandrådsförening

Alla institutionens doktorander är automatiskt medlemmar av doktorand- rådsföreningen, en idéell förening som representeras av en styrelse. Den väljs läsårsvis vid ett medlemsmöte i slutet av vårterminen, då bland annat representanter till institutionsstyrelsen utses. Föreningen bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Förtroendevalda 2017/2018

Styrelsen:
Olof Blomqvist, ordförande
Anton Runesson, vice ordförande
Josefine Berndt, kassör
Linnea Bring Larsson, ledamot
Fredrik Kämpe, ledamot
Lisa Svanfeldt-Winter, ledamot

Institutionsstyrelsen (IS):
Olof Blomqvist
Anton Runesson, suppleant

Fakultetsrådet:
Josefine Berndt,
Linnea Bring Larsson, suppleant

Skyddsombud
Gustav Nyberg

Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen
Gustav Nyberg

Arbetsgruppen för litteraturlistor och betygskriterier
Gwendolyne Knight-Keimpema

Arbetsgruppen för forskningsfrågor
Anton Runesson

Arbetsgruppen för forskarutbildningen
Linnea Bring Larsson
Fredrik Kämpe

Kontaktperson
Olof Blomqvist