Historiska institutionens doktorander bildar tillsammans ett aktivt kollektiv där olika former av möten bidrar till att stötta, inspirera och stimulera de enskilda medlemmarna i deras forskning. Detta sker dels genom doktorandseminariet där doktorandernas avhandlingsarbete diskuteras kontinuerligt, dels genom olika sociala sammankomster och nätverk. Doktoranderna har sina arbetsplatser i D-huset på plan 8 och 9.

Historiska institutionens doktorandrådsförening

Alla institutionens doktorander är automatiskt medlemmar av doktorand- rådsföreningen, en idéell förening som representeras av en styrelse. Den väljs läsårsvis vid ett medlemsmöte i slutet av vårterminen, då bland annat representanter till institutionsstyrelsen utses. Föreningen bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Förtroendevalda 2017/2018

Styrelse:
Linnea Bring Larsson
Alvar Blomgren, kassör
Wilma Sjöberg, ordförande
Pontus Folkesson
Josefin Berndt.

Revisor:
Fredrik Kempe

Doktorandrepresentant till Institutionsstyrelsen:
Wilma Sjöberg

Arbetsgruppen för forskarutbildningen:
Linnea Bring Larsson och Pontus Folkesson.

Arbetsmiljö-, jämställdhets- och likabehandlingsgruppen:
Josefin Berndt.

Arbetsgruppen förlitteraturlistor och betygskriterier:
Fredrik Kempe.

Arbetsgruppen för forskningsfrågor:
Pontus Folkeson.

Fakultetsrådet:
Gustav Nyberg.

Antagningsnämnden för forskarutbildningen:
Linnea Bring Larsson.

Skyddsombud:
Josefin Berndt.

Valberedning:
Fredrik Kempe och Alvar Blomgren.