Vår forskning är inom några områden både nationellt ledande och internationellt framstående. Ämnesområdet ”historia” är definierat som ett av Stockholms universitetets ledande forskningsområden.

Forskare

Vi har ett sjuttiotal aktiva lärare och forskare. Du hittar deras namn samt länkar till personliga webbsidor under Alla forskare.

Evenemang

Seminarier och andra aktiviteter på forskarnivå, föreläsningar m.m. visas under Evenemang.