Evenemanget, som hölls den 10 oktober, är inspelat och går att se ovan samt på su.se/play

I dag är kultur viktigare än på mycket länge i Sverige. Inte bara traditionella kulturbärare – ”kultureliten”, ”kulturvänstern”, ”kulturarbetarna” eller de så kallade ”kulturkoftorna” – vill ha kultur. Det vill numera också både ekonomer och politiker av olika kulör som tidigare förhållit sig rätt kallsinniga till kultur och kulturvärlden.

Kultur ses i dag som en del av lösningen på en rad samhällsproblem, allt ifrån frågor om människors hälsa, regional utveckling och integration av nyanlända, till skapande av ekonomisk tillväxt, nya exportprodukter och nya jobb.

Samtidigt har ett nytt medie- och kommunikationsklimat förändrat kulturlivets spelregler i grunden. Vad innebär allt detta för kulturen och kulturlivet i dagens Sverige?

Samtalet leds av

Ika Johannesson, har arbetat som kulturjournalist i tjugo år, med tyngdpunkt på musik och litteratur. Hon har skrivit reportageboken Blod Eld Död, om svensk döds- och black metal och har drivit egna intervjutidningen Sex, samt var med och startade upp reportagemagasinet Filter. Idag syns hon bland annat som programledare för Kulturnyheterna i SVT.

Medverkar gör

Tom Piha, är verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet Stockholms län och arbetar främst med musikverksamhet riktat mot unga vuxna med låg formell utbildning i socioekonomiskt svaga områden. Han en bakgrund som artist i hiphopgruppen Fjärde Världen och som soloartist under namnen Max Peezay och Max Perkele och har drivit egna bolag inom urban-musik. (Har jobbat med kvalitetssäkring av fritidsgårdar i Nacka kommun och har även arbetat med att ta fram studiematerial till Utbildningsradion som idag används i skolor.)

Anna Takanen, är teaterchef för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Hon regidebuterade 1995 och har arbetat både som regissör och skådespelare, bland annat som en del av Unga Klaras ensemble under Suzanne Ostens ledning. I åtta år var hon konstnärlig ledare och vice VD för Göteborgs Stadsteater. Hon har ofta satsat på nyskriven dramatik och arbetar aktivt för att skapa en jämställd teater. 

Lars Anders Johansson, är redaktionschef på Timbro och chefredaktör för webbtidningen Smedjan. Han är journalist och idéhistorisker, med bakgrund på Sveriges Television, TV4 och Östgöta Korrespondentens ledarsidan. För Timbro har han skrivit flera böcker, bland annat Att dansa efter maktens pipa - Kultur i politikens tjänst.

Karin Helander, professor i teatervetenskap och vicerektor vid Stockholms universitet. Under sexton år var hon föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. Hon har i många år varit ordf. för referensgruppen för fria teatergrupper på Statens Kulturråd och också varit ledamot i styrelsen för kulturrådet. Vidare har hon suttit i det vetenskapliga rådet på Myndigheten för kulturanalys. Hon undervisar på Stockholms Konstnärliga Högskola och skriver teaterkritik i Svenska Dagbladet.

Mer information

Länk till evenemanget på Facebook här.