Samtal om ”vändningar” i historieforskning; från the linguistic turn till the emotional turn. Hur kan man som forskare hantera trendbrott och nya riktningar inom ämnet? Vilka vändningar har varit viktigare och mer genomgripande än andra?

Samtalsledare och kontaktperson: Mari Eyice.

Om Historiesamtal

”Historiesamtal” vill vara en serie samtal om historieteoretiska och historiefilosofiska frågor; möten som kan få ha en mer informell och öppen karaktär, och inte på samma sätt präglas av textgranskning och forskningspresentationer som våra etablerade seminarier.

Det historiefilosofiska samtalet har under flera år varit ganska frånvarande i historieämnets miljöer, därför vill vi skapa ett rum där forskare, både från andra ämnen och bland våra egna, inbjuds att samtala om historia som kunskapsfält. Under våren ordnas två samtalsträffar fler träffar kommer att ordnas under hösten.

Information om samtalsträffen

Mötet är kl. 15-17 via Zoom.

Om du vill delta vid samtalet, kontakta Mari Eyice via e-post för Zoomlänk.

Mari Eyice, mari.eyice@historia.su.se