Runtom på Stockholms universitet pågår idag en mängd olika lokala projekt och initiativ för att utveckla studenternas akademiska skrivande och deras studiestrategier. Samtidigt vittnar många av studenterna om att de upplever svårigheter med akademiska studier, vilket ofta har negativa effekter på deras studiemotivation och studieprestation. Akademiskt läsande och skrivande hänger även ihop med andra frågor såsom breddat deltagande och inkluderande undervisning.

Denna konferens syftar till att utbyta erfarenheter kring vilka typer av pedagogiska initiativ som varit lyckosamma, men även vilka initiativ som inte fungerat så bra. Ett mer detaljerat program kommer senare, men några av de frågor som kommer att behandlas på konferensen är:

  • Vilka lärdomar kan vi dra av varandras erfarenheter?
  • Hur kan man använda undervisnings- och examinationsformer till stöd för skrivfärdigheter?
  • Vad inom det akademiska skrivandet kan ses som en generisk kompetens och vad hör till det ämnesspecifika?
  • Vilken typ av förberedelseuppgifter, seminarieövningar och examinationsuppgifter har lärare på SU skapat och använt med syftet att stärka eller utveckla studenternas skrivande?
  • Vilka läromedel finns och vilka erfarenheter av dessa finns?
  • Finns det behov av en introduktionstermin?

Deltagarna kommer att ges möjlighet att diskutera dessa och andra frågor med särskilt inbjudna representanter för universitetsledningen. Deltagarna ombeds förbereda en kort 10-minuterspresentation om sitt eget, eller sin institutions, arbete med studenters akademiska skrivande.

Konferensen kommer att äga rum 29–30 augusti (torsdag–fredag) på Djurönäset konferens och hotell, en timmes lokalbussfärd från Slussen. Historiska institutionen står för konferenskostnaderna (övernattning och måltider).

Konferensen arrangeras av Historiska institutionen i samarbete med Alf Sjöblom (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer) och Jeanna Wennerberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, Centrum för universitetslärarutbildning).

OBS! Begränsat antal platser. Vi vill gärna att många delar av SU blir representerade, så vi kommer att försöka fördela platserna därefter.

Intresseanmälan görs till: alf.sjoblom@ekohist.su.se