Charlotta Forss försvarar sin avhandling:

The Old, the New and the Unknown. The continents and the making of geographical knowledge in seventeenth century Sweden

Opponent: Kristiina Savin, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Mer information

Läs avhandlingens spikblad här.