Gwendolyne Knight Keimpema försvarar sin avhandling:
”Broken Order: Shapeshifting as Social Methaphor in Early Medieval Britain and Ireland”

Opponent: Lena Rohrbach, professor, Universität, Zürich, Schweiz.

Länk till spikbladet här.