Mari Eyice försvarar sin avhandling:
”An emotional landscape of devotion. Religious experience in Reformation period Sweden.”

Opponent: Leif Runefelt, professor, Södertörns högskola.