Martin Neuding Skoog försvarar sin avhandling:
"I rikets tjänst– krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550"

Opponent: Nils Erik Villstrand, professor em. Åbo akademi, Finland