Robert Nilsson Mohammadi försvarar sin avhandling:
”Den stora gruvstrejken i Malmfälten: En muntlig historia”.

Opponent: Håkan Blomqvist, Södertörns högskola

Mer information

Avhandlingen finns att ladda ner via denna länk.