Hösten 2017

Harry R:son Svensson / Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden. Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945
Lördag 25 november
Opponent: Per Hammarström, fil dr i historia, Mittuniversitet, Sundsvall

Anna-Carin Stymne / Hur begriplig är historien? Elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolan
Fredag 1 september
Opponent: docent Martin Stolare, Karlstads universitet

Våren 2017

Olof Bortz / ”I wanted to know how this deed was done” Raul Hilberg, the Holocaust, and History
Onsdag 1 juni, 2017
Opponent: Professor Tim Cole, University of Bristol, UK

Emma Pihl Skoog / Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige ca 1920–1960
onsdag 24 maj, 2017
Opponent: docent Ulrika Holgersson, Lunds universitet

Hösten 2016

Ingvar Sjöblom / Svenska sjöofficerare under 1500-talet
Fredag 13 januari, 2017
Opponent: docent Jan Samuelson, Mittuniversitetet

Ale Pålsson / Our Side of the Water - Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800–1825.
Fredag 28 oktober, kl. 10–12 i Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Frescatit.
Opponent: professor Holger Weiss, Åbo akademi.

Nevra Biltekin / Servants of Diplomacy - The Making of Swedish Diplomats, 1905-1995.
Fredag 2 september, kl. 10:00, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: Lisa Öberg, docent i historia, Södertörns högskola.

Våren 2016

Alf Sjöblom / Trygghet som handelsvara. Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900–1950.
Lördag 11 juni, kl.13. 00, Hörsal 7, Södra huset, Frescati
Opponent: Docent Niklas Stenlås Historiska institutionen, Uppsala universitet

Carl Mikael Carlsson / Det märkvärdiga mellantinget. Jordbrukares sociala status i omvandling 1780−1900
Lördag 4 juni, kl. 10-12, Hörsal 7, Södra huset, Frescati.
Opponent: Docent Esbjörn Larsson, Uppsala universitet.

Hösten 2015

Lisa Hellman/ Navigating the foreign quarters – the everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730–1830.
Fredag 11 december, kl 13, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus
Opponent: Gunlög Fur, professor i historia, Linnéuniversitet

Margaretha Nordquist/ A Struggle for the Realm: Late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideological expressions.
Fredag 4 december, kl 13, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus
Opponent: Professor Jens E. Olesen, Greifswalds universitet

Adam Hjorthén/ Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in America
Historia, Stockholms universitet
Fredag 6 november, kl 10.00, DeGeersalen, Geovetenskapens hus
Opponent: Ulf Zander, professor, Historiska institutionen, Lunds universitet.

Martin Tunefalk / Äreminnen. Personmedaljer och social status i Sverige, cirka 1650–1900
Historia, Stockholms universitet
Fredag den 11 september, kl 10.00, De Geer-salen, Geovetenskapens hus
Opponent: Joachim Östlund, Historiska institutionen, Lunds universitet

Våren 2015

Ingela Sjögren / To be or not to be American. Statehood and Peoplehood in Native American Self-identification during the Self-determination era.
Historia, Stockholms universitet
Fredag 6/2, kl 10.00, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus,
Opponent: Rani-Henrik Andersson, Helsingfors universitet

Yuliya Yurchuk / Reordering Meaningful Worlds: Memory of the Organization of Ukrainian Nationalist and Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine
Historia, Södertörns högskola och Stockholms universitet
Onsdag 28 januari, kl 13, sal MA 636, Södertörns högskola
Opponent: professor Stefan Troebst, Univärsität Leipzig

Hösten 2014

Ann-Judith Rabenschlag/ Völkerfreundschaft nach Bedarf:Ausländische Arbeitskräfte in der Wahrnehmung von Staat und Bevölkerung der DDR.
Historia, Stockholms universitet
Fredag 12/12, kl 10.00, Svarta lådan, Södertörns högskola
Opponent: Dr Patrice G Poutrus, Universität Wien.

Anders E. B. Blomqvist / Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania: Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867-1944
Historia, Stockholms universitet
Lördag 15/11, kl 10, Hörsal 7, Frescati
Opponent: professor Dennis Deletant University College London

Fredrik Charpentier Ljungqvist / Kungamakten och lagen. En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden.
Historia, Stockholms universitet
Torsdag 25/9 kl 13.00, Hörsal 8, Södra huset, Frescati
Opponent: professor Lars Hermansson, Göteborgs universitet.

Johannes Heuman / The Quest for Recognition: The Holocaust and French Historical Culture, 1945-65.
Lördag 30/8, kl 13.00, Hörsal 9, D-huset, Södra huset, Frescati.
Opponent: Dr Claudia Lenz, The European Wergeland Centre.

Våren 2014

Cecilia Notini Burch / A Cold War Pursuit. Soviet Refugees in Sweden, 1945-54
Fredag den 16 maj kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: professor Ann-Marie Ekengren, Göteborgs universitet

Elin Malmer / Hemmet vid nationens skola: Väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission, ca 1900-1920. Spikblad
Fredagen den 24/1 2014 kl. 10.00 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: professor Maria Sjöberg, Göteborgs universitet.

Karin Carlsson / Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960. Spikblad
Fredag den 10/1 2014 kl. 10.00 i Hörsal 5, Södra huset, Frescati.
Opponent: professor Pirjo Markkola, Jyväskylä universitet.

Hösten 2013

Anna Kharkina / From Kinship to Global Brand: The Discourse on Culture in Nordic Cooperation after World War II. Spikblad
Måndag den 23/9 2013 kl. 13.00 i MA 624, Södertörns högskola.
Opponent: Fil. dr Nikolas Glover, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

Våren 2013

Joakim Scherp / De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660–1682. Spikblad
Fredag den 25/1 2013 kl. 13.00 i DeGeersalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: docent Henrik Ågren, ISAK, Linköpings universitet.

Hösten 2012

Olof Holm / Självägarområdenas egenart. Jämtland och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 900–1500. Spikblad
Onsdag den 19/12 kl. 10.00 i DeGeersalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: Prof. Stefan Brink, University of Aberdeen.

Våren 2012

Aryo Makko / Advocates of Realpolitik: Sweden, Europe and the Helsinki Final Act. Spikblad
Onsdag den 16/5 kl. 13.00 i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Karta
Opponent: professor Thomas Jonter, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholm.

Steffen Werther / SS-Vision und Grenzland-Realität. Vom Umgang dänischer und volksdeutscher Nationalsozialisten in Sönderjylland mit der grossgermanischen Ideologie der SS. Spikblad
Fredag 17/2 kl. 13.00 i Sal MB 503, Södertörns högskola.Opponent: professor Peter Haslinger, Justus Liebeg-universität, Giessen samt Herder-Institut, Marburg, Tyskland.

Hösten 2011

Nikolas Glover / National relations. Public diplomacy, national identity and the Swedish institute 1945-1970. Spikblad
Fredag den 14/10 kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: Dr Mary Hilson, University College London.

Våren 2011

Susanna Sjödin Lindenskoug / Manlighetens bortre gräns. Tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709. Spikblad
Fredag den 20/5 kl. 10.00 i MB 416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7.
Opponent: docent Maja Bondestam, Uppsala universitet.

Jenny Langkjaer / Övervakning för rikets säkerhet. Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922. Spikblad
Fredag den 25/3 kl. 10.00 i Hörsal 9, Hus D, Södra huset, Frescati.
Opponent: docent Heléne Lööw, Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Hösten 2010

Wojtek Jezierski / Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary Institution. Spikblad
Fredag den 17/12 kl. 13.00 i Hörsal 7, Hus D, Södra huset, Frescati.
Opponent: fil. dr Hans Jacob Orning, Högskulen i Volda, Norge.

Våren 2010

Johan Bergman / Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin. Spikblad
Fredag den 4/6 kl. 13.00 i Hörsal 3, Hus B, Södra huset, Frescati.
Opponent: docent Jens Ljunggren, Lunds universitet.

Våren 2009

Mats Berglund / Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-1848. Spikblad
Fredag den 29/5 kl. 10.00 i Hörsal B4, Södra huset, Frescati.
Opponent: professor Börje Harnesk, Institutionen för humaniora/historia, Mittuniversitetet.

Christine Ekholst / För varje brottsling ett straff. Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna. Spikblad
Fredag den 27/2 2009 kl. 13.00 i Hörsal 4, Södra huset, Frescati.
Opponent: docent Marko Lamberg, Jyväskylä universitet.

Våren 2008

Bo Eriksson / Statstjänare och jordägare. Adelsideologi i Per Brahe den äldres "Oeconomia". Spikblad
Fredag den 8/2 2008 kl. 10.00 i Hörsal 10, Hus E, Södra huset.
Fakultetsopponent: docent Svante Norrhem, Umeå universitet.

Hösten 2007

Biörn Tjällén / Church and Nation. The Discourse on Authority in Ericus Olais Chronica regni Gothorum (c. 1471). Spikblad
Fredag den 7/12 kl. 10.00 i Hörsal 5, Hus B, Södra huset, Frescati.
Fakultetsopponent: professor Brian Patric McGuire, Roskilde universitet.

Vytautas Petronis / Constructing Lithuania. Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca 1800-1914. Spikblad
Fredag den 21/12 kl. 10.00 i MA 636, Södertörns högskola.
Fakultetsopponent: professor Theodore R Weeks, Southern Illinois University, USA.

Johan Holm / Konstruktionen av en stormakt - kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595-1640. Spikblad
Lördag den 22/9 kl. 13.00 i Hörsal 9, Hus D, Södra huset, Frescati.
Fakultetsopponent: Professor Nils-Eric Villstrand, Åbo Akademi, Finland.

Yulia Gradskova / Soviet people with Female Bodies. Performing Beauty and Maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960s. Spikblad
Måndag den 24/9 kl. 13.00 i MA 636, Södertörns högskola.
Fakultetsopponent: Dr. Lynne Attwood, senior lecturer, Manchester University, UK.

Johan Eellend / Cultivating the Rural Citizen. Modernity, Agrarianism and Citizenship in late Tsarist Estonia. Spikblad
Fredag den 28/9 kl. 10.00 i MA 636, Södertörns högskola.
Fakultetsopponent: professor Toivo U. Raun.

Våren 2007

Mats Hayen / Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830.
Torsdag den 29/3 kl. 10.00 i Hörsal 8, Hus D, Södra huset, Frescati.
Fakultetsopponent: Docent Christine Bladh, Södertörns högskola.

Sofia Holmlund / Jorden vi ärvde. Arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810-1930.
Fredag den 1/6 kl. 13.15 (Obs! ändrad tid) i Hörsal 8, Hus D, Södra huset, Frescati.
Fakultetsopponent: professor Carl-Johan Gadd, Göteborgs universitet.

Ann-Sofie Arvidsson / Makten och döden. Stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal.
Fredag den 8/6 kl. 10.00 i Hörsal 7, Hus D, Södra huset, Frescati.
Fakultetsopponent: fil. dr Maria Cavallin, Göteborgs universitet.

Äldre avhandlingar:

Avhandlingar