Våren 2021

Håkan Jakobsson / "Dutch Experts and Competence in the Swedish State-System 1560-1670"
Fredag 11 juni, 2021.
Opponent: FD. Peter Lindström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Anton Runesson / "Blod, kött och tårar. Kroppslig erfarenhet i Sverige, ca 1600-1750"
Fredag 29 januari, 2021.
Opponent: FD. Anna Nilsson Hammar, Historiska Institutionen, Lunds Universitet.

Hösten 2019

Lisa Svanfeldt-Winter / "Where Scholars are Made: Gendered Arenas of Persona Formation in Finnish Folkloristics, 1918–1932”
Fredag 20 september, 2019.
Opponent: FD. Elise Garritzen, Helsingfors universitet.

Våren 2019

Mari Eyice / ”An emotional landscape of devotion. Religious experience in Reformation period Sweden.”
Fredag 29 mars
Opponent: Leif Runefelt, professor, Södertörns högskola.

Hösten 2018

Gwendolyne Knight Keimpema / ”Broken Order: Shapeshifting as Social Metaphor in Early Medieval England and Ireland”
Fredag 18 januari
Opponent: Lena Rohrbach, professor, Universität Zürich, Schweiz.

Eva-Mari Letzter / ”Med öga för publiken. Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, cirka 1340-1500”
Fredag 5 oktober
Opponent: Dag Lindström, professor, Uppsala universitet.

Våren 2018

Martin Neuding Skoog ”I rikets tjänst – krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550”
Fredag 23 mars
Opponent: Nils Erik Villstrand, professor em. Åbo akademi, Finland.

Robert Nilsson Mohammadi ”Den stora gruvstrejken i Malmfälten: En muntlig historia”
Fredag 16 mars
Opponent: Håkan Blomqvist, Södertörns högskola

Charlotta Forss “The Old, the New and the Unknown. The continents and the making of geographical knowledge in seventeenth-century Sweden”
Lördag 3 mars
Opponent: Kristiina Savin,

Hösten 2017

Otso Kortekangas / ”Tools of teaching and means of managing. Educational and sociopolitical functions of languages of instruction in elementary schools with Sámi pupils in Sweden, Finland and Norway 1900–1940.”
Lördag 13 januari, 2018
Opponent: David Sjögren, FD i historia, Uppsala universitet

Harry R:son Svensson / Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden. Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945
Lördag 25 november
Opponent: Per Hammarström, fil dr i historia, Mittuniversitet, Sundsvall

Anna-Carin Stymne / Hur begriplig är historien? Elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolan
Fredag 1 september
Opponent: docent Martin Stolare, Karlstads universitet

Våren 2017

Olof Bortz / ”I wanted to know how this deed was done” Raul Hilberg, the Holocaust, and History
Onsdag 1 juni, 2017
Opponent: Professor Tim Cole, University of Bristol, UK

Emma Pihl Skoog / Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige ca 1920–1960
onsdag 24 maj, 2017
Opponent: docent Ulrika Holgersson, Lunds universitet

Hösten 2016

Ingvar Sjöblom / Svenska sjöofficerare under 1500-talet
Fredag 13 januari, 2017
Opponent: docent Jan Samuelson, Mittuniversitetet

Ale Pålsson / Our Side of the Water - Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800–1825.
Fredag 28 oktober, kl. 10–12 i Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Frescatit.
Opponent: professor Holger Weiss, Åbo akademi.

Nevra Biltekin / Servants of Diplomacy - The Making of Swedish Diplomats, 1905-1995.
Fredag 2 september, kl. 10:00, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: Lisa Öberg, docent i historia, Södertörns högskola.

Våren 2016

Alf Sjöblom / Trygghet som handelsvara. Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900–1950.
Lördag 11 juni, kl.13. 00, Hörsal 7, Södra huset, Frescati
Opponent: Docent Niklas Stenlås Historiska institutionen, Uppsala universitet

Carl Mikael Carlsson / Det märkvärdiga mellantinget. Jordbrukares sociala status i omvandling 1780−1900
Lördag 4 juni, kl. 10-12, Hörsal 7, Södra huset, Frescati.
Opponent: Docent Esbjörn Larsson, Uppsala universitet.

Hösten 2015

Lisa Hellman/ Navigating the foreign quarters – the everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730–1830.
Fredag 11 december, kl 13, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus
Opponent: Gunlög Fur, professor i historia, Linnéuniversitet

Margaretha Nordquist/ A Struggle for the Realm: Late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideological expressions.
Fredag 4 december, kl 13, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus
Opponent: Professor Jens E. Olesen, Greifswalds universitet

Adam Hjorthén/ Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in America
Historia, Stockholms universitet
Fredag 6 november, kl 10.00, DeGeersalen, Geovetenskapens hus
Opponent: Ulf Zander, professor, Historiska institutionen, Lunds universitet.

Martin Tunefalk / Äreminnen. Personmedaljer och social status i Sverige, cirka 1650–1900
Historia, Stockholms universitet
Fredag den 11 september, kl 10.00, De Geer-salen, Geovetenskapens hus
Opponent: Joachim Östlund, Historiska institutionen, Lunds universitet

Våren 2015

Ingela Sjögren / To be or not to be American. Statehood and Peoplehood in Native American Self-identification during the Self-determination era.
Historia, Stockholms universitet
Fredag 6/2, kl 10.00, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus,
Opponent: Rani-Henrik Andersson, Helsingfors universitet

Yuliya Yurchuk / Reordering Meaningful Worlds: Memory of the Organization of Ukrainian Nationalist and Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine
Historia, Södertörns högskola och Stockholms universitet
Onsdag 28 januari, kl 13, sal MA 636, Södertörns högskola
Opponent: professor Stefan Troebst, Univärsität Leipzig

Hösten 2014

Ann-Judith Rabenschlag/ Völkerfreundschaft nach Bedarf:Ausländische Arbeitskräfte in der Wahrnehmung von Staat und Bevölkerung der DDR.
Historia, Stockholms universitet
Fredag 12/12, kl 10.00, Svarta lådan, Södertörns högskola
Opponent: Dr Patrice G Poutrus, Universität Wien.

Anders E. B. Blomqvist / Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania: Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867-1944
Historia, Stockholms universitet
Lördag 15/11, kl 10, Hörsal 7, Frescati
Opponent: professor Dennis Deletant University College London

Fredrik Charpentier Ljungqvist / Kungamakten och lagen. En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden.
Historia, Stockholms universitet
Torsdag 25/9 kl 13.00, Hörsal 8, Södra huset, Frescati
Opponent: professor Lars Hermansson, Göteborgs universitet.

Johannes Heuman / The Quest for Recognition: The Holocaust and French Historical Culture, 1945-65.
Lördag 30/8, kl 13.00, Hörsal 9, D-huset, Södra huset, Frescati.
Opponent: Dr Claudia Lenz, The European Wergeland Centre.

Våren 2014

Cecilia Notini Burch / A Cold War Pursuit. Soviet Refugees in Sweden, 1945-54
Fredag den 16 maj kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: professor Ann-Marie Ekengren, Göteborgs universitet

Elin Malmer / Hemmet vid nationens skola: Väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission, ca 1900-1920. Spikblad
Fredagen den 24/1 2014 kl. 10.00 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: professor Maria Sjöberg, Göteborgs universitet.

Karin Carlsson / Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960. Spikblad
Fredag den 10/1 2014 kl. 10.00 i Hörsal 5, Södra huset, Frescati.
Opponent: professor Pirjo Markkola, Jyväskylä universitet.

Hösten 2013

Anna Kharkina / From Kinship to Global Brand: The Discourse on Culture in Nordic Cooperation after World War II. Spikblad
Måndag den 23/9 2013 kl. 13.00 i MA 624, Södertörns högskola.
Opponent: Fil. dr Nikolas Glover, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

Våren 2013

Joakim Scherp / De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660–1682. Spikblad
Fredag den 25/1 2013 kl. 13.00 i DeGeersalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: docent Henrik Ågren, ISAK, Linköpings universitet.

Hösten 2012

Olof Holm / Självägarområdenas egenart. Jämtland och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 900–1500. Spikblad
Onsdag den 19/12 kl. 10.00 i DeGeersalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: Prof. Stefan Brink, University of Aberdeen.

Våren 2012

Aryo Makko / Advocates of Realpolitik: Sweden, Europe and the Helsinki Final Act. Spikblad
Onsdag den 16/5 kl. 13.00 i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Karta
Opponent: professor Thomas Jonter, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholm.

Steffen Werther / SS-Vision und Grenzland-Realität. Vom Umgang dänischer und volksdeutscher Nationalsozialisten in Sönderjylland mit der grossgermanischen Ideologie der SS. Spikblad
Fredag 17/2 kl. 13.00 i Sal MB 503, Södertörns högskola.Opponent: professor Peter Haslinger, Justus Liebeg-universität, Giessen samt Herder-Institut, Marburg, Tyskland.

Hösten 2011

Nikolas Glover / National relations. Public diplomacy, national identity and the Swedish institute 1945-1970. Spikblad
Fredag den 14/10 kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Opponent: Dr Mary Hilson, University College London.

Våren 2011

Susanna Sjödin Lindenskoug / Manlighetens bortre gräns. Tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709. Spikblad
Fredag den 20/5 kl. 10.00 i MB 416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7.
Opponent: docent Maja Bondestam, Uppsala universitet.

Jenny Langkjaer / Övervakning för rikets säkerhet. Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922. Spikblad
Fredag den 25/3 kl. 10.00 i Hörsal 9, Hus D, Södra huset, Frescati.
Opponent: docent Heléne Lööw, Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Hösten 2010

Wojtek Jezierski / Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary Institution. Spikblad
Fredag den 17/12 kl. 13.00 i Hörsal 7, Hus D, Södra huset, Frescati.
Opponent: fil. dr Hans Jacob Orning, Högskulen i Volda, Norge.

Våren 2010

Johan Bergman / Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin. Spikblad
Fredag den 4/6 kl. 13.00 i Hörsal 3, Hus B, Södra huset, Frescati.
Opponent: docent Jens Ljunggren, Lunds universitet.

Våren 2009

Mats Berglund / Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-1848. Spikblad
Fredag den 29/5 kl. 10.00 i Hörsal B4, Södra huset, Frescati.
Opponent: professor Börje Harnesk, Institutionen för humaniora/historia, Mittuniversitetet.

Christine Ekholst / För varje brottsling ett straff. Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna. Spikblad
Fredag den 27/2 2009 kl. 13.00 i Hörsal 4, Södra huset, Frescati.
Opponent: docent Marko Lamberg, Jyväskylä universitet.

Våren 2008

Bo Eriksson / Statstjänare och jordägare. Adelsideologi i Per Brahe den äldres "Oeconomia". Spikblad
Fredag den 8/2 2008 kl. 10.00 i Hörsal 10, Hus E, Södra huset.
Fakultetsopponent: docent Svante Norrhem, Umeå universitet.

Hösten 2007

Biörn Tjällén / Church and Nation. The Discourse on Authority in Ericus Olais Chronica regni Gothorum (c. 1471). Spikblad
Fredag den 7/12 kl. 10.00 i Hörsal 5, Hus B, Södra huset, Frescati.
Fakultetsopponent: professor Brian Patric McGuire, Roskilde universitet.

Vytautas Petronis / Constructing Lithuania. Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca 1800-1914. Spikblad
Fredag den 21/12 kl. 10.00 i MA 636, Södertörns högskola.
Fakultetsopponent: professor Theodore R Weeks, Southern Illinois University, USA.

Johan Holm / Konstruktionen av en stormakt - kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595-1640. Spikblad
Lördag den 22/9 kl. 13.00 i Hörsal 9, Hus D, Södra huset, Frescati.
Fakultetsopponent: Professor Nils-Eric Villstrand, Åbo Akademi, Finland.

Yulia Gradskova / Soviet people with Female Bodies. Performing Beauty and Maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960s. Spikblad
Måndag den 24/9 kl. 13.00 i MA 636, Södertörns högskola.
Fakultetsopponent: Dr. Lynne Attwood, senior lecturer, Manchester University, UK.

Johan Eellend / Cultivating the Rural Citizen. Modernity, Agrarianism and Citizenship in late Tsarist Estonia. Spikblad
Fredag den 28/9 kl. 10.00 i MA 636, Södertörns högskola.
Fakultetsopponent: professor Toivo U. Raun.

Våren 2007

Mats Hayen / Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830.
Torsdag den 29/3 kl. 10.00 i Hörsal 8, Hus D, Södra huset, Frescati.
Fakultetsopponent: Docent Christine Bladh, Södertörns högskola.

Sofia Holmlund / Jorden vi ärvde. Arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810-1930.


Fredag den 1/6 kl. 13.15 (Obs! ändrad tid) i Hörsal 8, Hus D, Södra huset, Frescati.
Fakultetsopponent: professor Carl-Johan Gadd, Göteborgs universitet.

 

Ann-Sofie Arvidsson / Makten och döden. Stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal.
Fredag den 8/6 kl. 10.00 i Hörsal 7, Hus D, Södra huset, Frescati.
Fakultetsopponent: fil. dr Maria Cavallin, Göteborgs universitet.

Äldre avhandlingar:

Avhandlingar