Stockholms högskola 1911
Bilden från högskolans byggnad vid Kungstensgatan 47, lärosal 4 översta våningen 1908. Vid fönstret Ivar Bendixson, professor i matematik, rektor för Stockholms högskola 1911–1927. Foto: Stockholms stadsmuseum

Stockholms högskola grundades som en del av det sena 1800-talets europeiska bildningsrörelse.

Ny vetenskap, öppna föreläsningar, samhällsrelevans och kritik mot de gamla universitetens stelnade traditioner var drivkraften när liknande högskolor startades i hela Västeuropa. Ofta saknade de statligt stöd.

Kirsti Niskanen och Annika Ullman.
Kirsti Niskanen och Annika Ullman.

Föredraget handlar om de gynnare, privata stiftelser och donatorer som byggde upp undervisningen och forskningen vid Högskolan mellan 1880- och 1930-talen.

Kirsti Niskanen, professor i historia vid Stockholms universitet.

Annika Ullman, professor i pedagogik vid Stockholms universitet.