Tidskriften Idrottsliv

Det är väl känt att den moderna sporten uppstod under 1700- och 1800-talet i England och sedan spreds till den övriga världen. Men hur har den svenska idrottens historia utvecklats och vilka har drivkrafterna har varit? Föredraget anlägger ett mycket långt tidsperspektiv på den svenska idrottens historia, från och med att Gustav Vasa inrättade en fäktskola på 1530-talet vid hovet fram till början av 2000-talet.

Jens Ljunggren, professor i idrottshistoria, Historiska institutionen, Stockholms universitet.