Teletornet
Teletornet vid NK

Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa är ingen ny politisk fråga, utan har diskuterats under lång tid.

Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg
Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg.

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för och för vilka är privata lösningar bättre? Vem ska sköta gatubelysningen, kollektivtrafiken och barnomsorgen för det allmännas räkning? Föredraget handlar om hur detta evigt aktuella ämne har diskuterats bland de styrande i Stockholm, från 1600-talet till 2000-talet.

Mats Hallenberg, professor i historia vid Stockholms universitet.

Magnus Linnarsson, docent i historia vid Stockholms universitet.