Populärmusik omger vår vardag, ofta olika för skilda grupper och snabbt föränderlig. Men vilken historisk kunskap kan utvinnas ur den? Föreläsningen kommer att presentera delar ur ett populärmusikaliskt material och diskutera hur den både speglar och påverkar det omgivande samhället. Den står inte fri från samhälleliga maktstrukturer och det går att undersöka hur den har använts för att skapa hierarkier, men också för att uttrycka kritik och motstånd.

Johan Bergman, FD, forskare, Historiska institutionen, Stockholms universitet.