Alla forskare som föreläser på ABF-huset våren 2020.
Åtta forskare vid Historiska institutionen som föreläser på ABF-huset under våren 2020.

Föreläsningsserien speglar den bredd och det djup som finns inom institutionens forskning. Tidsmässigt sträcker de sig från tidig medeltid till nutid. Ämnesmässigt omfattar de till exempel genushistoria, social historia, politisk historia, urbanhistoria, idrottshistoria samt populärkultur. De enskilda föreläsningarna knyter ofta ihop historien med de samhällsfrågor som är aktuella idag.

Historia har funnits som akademiskt ämne i Stockholm i drygt hundra år, sedan år 1919 då en professur i historia inrättades och regelbunden undervisning i historieämnet startade vid dåvarande Stockholms högskola (idag Stockholms universitet). Sedan dess har forskare och studenter vid Stockholms högskola/universitet sökt efter historisk kunskap och kunskap om historien för att bättre förstå både det förflutna och samtiden.

Vi på Historiska institutionen vid universitetet fullföljer den tradition och ambition som Stockholms högskola började sin verksamhet med, genom offentliga föreläsningar. Nu sker det genom att ordna en föreläsningsserie i samarbete med folkbild-ningsorganisationen ABF. Det sker i ABF-huset på Sveavägen, en publik lokal i de gamla universitetskvarteren i Vasastan.

Mer information

En lista på alla enskilda föreläsningar finns här.

Föreläsningsserien är ett samarbete med ABF-Stockholm.