Kring sekelskiftet 1800 fick Stockholms eliter en ny repertoar av nöjen. Man sammanstrålade på assembléer på Börshuset, på klubbar, i nyanlagda offentliga parker, i varandras hem och på teatrar. Detta sällskapsliv aviserade genomgripande samhällsomvandlingar som trots allt inte minskade elitens inflytande. Hur kunde aristokratin och borgerskapet skapa nya allianser, som bidragit till att bevara monarkins ställning in i modern tid.

My Hellsing, FD, forskare, Historiska institutionen, Stockholms universitet.