Flygblad från Röda hjälpen
Flygblad från Röda hjälpen, julen 1936. Röda hjälpens arkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Flyktingar som under mellankrigstiden lyckades få en fristad i Sverige blev ofta beroende av hjälporganisationer, eftersom statligt stöd saknades. Dessa organisationer riktade ofta sin hjälp till särskilda grupper.

Pär Frohnert
Pär Frohnert.

Röda hjälpen bistod kommunister och organiserade ett omfattande solidaritetsarbete i Stockholm. Frivilliga ställde upp med husrum, organiserade insamlingar och demonstrationer. Men hjälpen utnyttjades också för politiska syften.

Pär Frohnert är docent och universitetslektor i historia vid Stockholms universitet.