Den sista krigsmånaden i Europa. Hur skiktades alla händelser, stora som små i den stora tidningens spalter? Vem ska nå först till Berlin? Vem skriver under Personligt och vill att “Karin” ska ringa? Vad ska man laga till valborg och 1 maj nu när gasen ransonerats? Var finns Hitler? När ska det äntligen ta slut? Genom att låta en “Du” läsa Dagens Nyheter dag för dag denna sista månad får vi krigsslutet rapporterat utan facit, som det kunde ha upplevts i det neutrala Sverige.

Yvonne Hirdman. Foto: Thron Ullberg
Yvonne Hirdman. Foto: Thron Ullberg/Ordfront förlag

Yvonne Hirdman, professor emerita i genushistoria, Historiska institutionen, Stockholms universitet.