Familjeporträtt
Bilden, från mitten av 1890-talet, föreställer August Theodor Blomqvist, hans hustru Christina Gustafva Liljequist och tre av deras barn.

I föreläsningen berättas om sockenbarnet och senare smeden August Theodor Blomqvist (1854–1941).

Anna Götlind
Anna Götlind.

Han levde hela sitt liv på platser i Stockholms utkanter, och hans livsöde relateras till och speglar större samhällsförändringar i Sverige och Stockholm under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet. Det handlar om urbaniseringen, industrialiseringen och sekulariseringen av samhället, som August Theodor Blomqvist till en viss del lyckades stå utanför.

Anna Götlind är professor i historia vid Stockholms universitet.