Det finska statsbesöket i februari 1919 visar hur det politiska fältet efter första världskriget förändrats. Tidigare hade stödet till den vita sidan i Finland dominerat på Stockholms gator. Nu demonstrerade i stället vänstern mot Mannerheim, till stor publik. De borgerliga tidningarna såg aktionen som misslyckad - i det andra lägret var tonen dock triumferande. Kampen handlade inte bara om gatan utan också om det politiska tolkningsföreträdet.

Ann Hedén

Ann Heden, FD i historia och journalist, verksam vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.