Rosa familjen
"Rosa familjen" fat från 1730-50, Qingdynastin, Hallwylska museet.

1700-talet kännetecknas av att nya utländska varor infördes och konsumerades.

Leos Müller
Leos Müller.

På Stockholms kaffehus började man dricka kaffe och te. Siden- och bomullstyger från Kina och Indien blev en del av den vardagliga garderoben och stockholmarna fick smak för socker från Västindien. Är de nya exotiska varorna tecken på konsumtionssamhällets genombrott? Och kan vi säga att 1700-talet var Sveriges första globala århundrade?

Leos Müller, professor i historia vid Stockholms universitet.