Magdalena Rudenschöld inledde som ung hovdam en relation med Gustaf III:s gunstling Armfelt. Detta förhållande avgjorde hennes livsöde. Det ledde till att hon blev fånge på Stockholms spinnhus och även till en av den svenska historiens största politiska skandaler.

My Hellsing, Stockholms universitet

Mer information på Stockholms stadsarkivs webbplats här.