I Clas Julius Ekeblads brevsamling finns känslosamma brev från adliga manliga vänner. I teman som vänskap, kärlek och sexualitet försökte de leva upp till ett känsloideal som visade på dygd och moralisk insikt. Möt ny forskning om historiska känslor.

Föreläsare: Eva Joelsson, Stockholms universitet.

För mer information gå till Stockholms stadsarkivs webbplats här