Vid slutet av 1600-talet blev kontrollen över människors religiösa liv allt starkare. Men alla köpte inte kyrkans idéer. Präster och profeter predikade på egen hand och drog stora skaror. Lyssna på historien om hur dessa omstörtare förpassades till Danviken och Barnhuset.

Föreläsare: Karin Sennefelt, Stockholms universitet

Mer information på Stockholms stadsarkivs webbplats här.