Efter stormaktsväldets fall under Karl XII:s regering försökte Sverige vid tre tillfällen under 1700-talet återta vad som gått förlorat. Samtliga försök misslyckades. Vilka var drivkrafterna? Och bidrog nederlagen till framväxten av en fredlig självbild?

Oskar Sjöström, Stockholms universitet.

För mer information gå till Stockholms stadsarkivs webbplats här