Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker från SU. Fördjupningstema: De tre nordiska rikena tar form och blir kristna.

Mer information på Historiska museets webbplats här.