Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker från SU. Fördjupningstema: Vikingatiden övergår i medeltid och kristendomen breder ut sig.

Mer information på Historiska museets webbplats här.