Kurt Villads Jensen , historiker från SU. Fördjupningstema: Från teknologiskt tigersprång till ekologisk katastrof och massdöd.

Mer information på Historiska museets webbplats här.