Mari Eyice, historiker från Historiska institutionen, SU. Fördjupningstema: Kyrka och makt mellan medeltid och reformation.

Mer information på Historiska museets webbplats här.