Dag Retsö, historiker från SU, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Fördjupningstema: Senmedeltidens Sverige: En strid om maktlöshet.

Mer information på Historiska museets webbplats här.