Medeltid och modernitet - 1500-talets förändringar

Mats Hallenberg, Stockholms universitet.

Mer information på museets webbplats här