Skratt och lek i svenskt 1600-tal

Annika Sandén, Stockholms universitet.

Mer information på museets webbplats här