När kungen strejkade: Politik och byråkrati vid frihetstidens slut

Magnus Linnarsson, Stockholms universitet.

Mer information på museets webbplats här