Ofrivilliga migranter: Krigsfångar och deras liv i Karl XII:s Sverige

Fördjupning med Olof Blomqvist, SU

Mer information på museets webbplats här.