Från kall till profession – svenska sjuksköterskor under 1900-talet

Anna Götlind, Stockholms universitet.

Mer information på museets webbplats här