Den gryende internationella feminismen – och feminismens födelse i Sverige på 1800-talet

Fördjupning med Elisabeth Elgán, SU

Mer information på museets webbplats här.