Värnplikt, försvarsdebatt och antimilitarism under 1800-talets slut

Anders Ahlbäck, Stockholms universitet.

Mer information på museets webbplats här