Den goda viljans ambassadörer: Finska barn i Sverige under andra världskriget

Fördjupning med Ann Nehlin, SU

Mer information på museets webbplats här.