Program

10.00: Välkomna!

10.15-10.45: Nevra Biltekin, Historiska institutionen, SU: Projektpresentation ”Between Transnational Migration and Cultural Diplomacy: Swedish Emigrant Women, Culture and Female Networking, 1920s-1990s” (kort textunderlag distribueras i förväg)

10.45-11.15: Henrik Arnstad, Södertörns högskola: ”Krigföring mellan feminitet och maskulinitet: Bågskyttets genus från Artemis till Katniss”

11.15-11.45: Heidi Kurvinen & Elin Malmer, Historiska institutionen, SU: Presentation av projektidén ”Kvinnoorganisationer i nordisk efterkrigstid”
Lunch

13.00-13.30: Carolina Uppenberg, ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle vid Göteborgs universitet: ”I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860”

13.30-14.00: Matilda Svensson Chowdhury, fil. dr. i historia och utredare på stiftelsen JAG: ”Värdet av aktivism: Anhöriga inom personlig assistans”

14.00-14.30: Bokpresentation: Eva Blomberg, Södertörns Högskola, och Yulia Gradskova, Historiska institutionen SU/CBEES Södertörns Högskola, presenterar: Gender Equality on a Grand Tour: Politics and Institutions – the Nordic Council, Sweden, Lithuania and Russia, Brill 2017. Medförfattare till boken är Ylva Waldemarson, Alina Zvinkliene.

Forskarstafett, ca 10 min/presentation

14.30-ca 17 (inkl. fika kring kl 15):

 • Anders Ahlbäck, Historiska institutionen, SU: ”Antimilitarism och nya politiska maskuliniteter, ca 1900”
 • Klara Arnberg, Institutionen för ekonomisk historia & internationella relationer, SU: ”Self-made woman? Narratives of success in depictions of Swedish advertising women, 1980-2000”
 • Helena Bergman, Historia och samtidsstudier, Södertörns högskola, ”Vetenskaplig auktoritet och maskulinitet i svensk alkoholforskning”
 • Karin Carlsson, Historiska institutionen, SU: ”Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia”
 • Lotta Granqvist, konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, SU: ”Kameran som förlängt organ. Om samtida tolkningar av Eva Klassons metod Le troisième angle”
 • Elin Göransson Håkansson, konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, SU: ”Privata trädgårdar i början av 1900-talet: Estetiska, kulturella och sociala perspektiv”
 • Kirsti Niskanen, Historiska institutionen, SU: ”Scientific Persona in Cultural Encounters” – resultat och reflektioner”
 • Sara Pärsson, litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, SU: ”Skildringar av hemmet i svensk 1900-talslitteratur”
 • Wilma Sjöberg, Historiska institutionen, SU: ”Att köra i kapp med döden. Genus och Formel 1 i svenska medier 1948-1999”
 • Fia Sundevall, Institutionen för ekonomisk historia & internationella relationer, SU: ”’Bakesales for bombers’. Om kvinnors insamlingar till militära ändamål i Sverige 1880­-1940”
 • Helena Tolvhed, Historiska institutionen, SU: ”Bodybuilding som genusspektakel och ’paria-femininitet’”

Mer information

Arrangeras av Genusseminariet vid Historiska institutionen. Kontaktpersoner är:

Helena Tolvhed, helena.tolvhed@historia.su.se

Kirsti Niskanen, kirsti.niskanen@historia.su.se