I det nya samhälle som växte fram i början av 1800-talet blev det tryckta ordet allt viktigare för människor. Böcker skrevs, trycktes, såldes och lästes – det uppstod en bokmarknad.

Föredraget handlar om Stockholms förlagshistoria från tidigt 1800-tal till idag. Det är en berättelse om bitter konflikt, konkurrens och starka hederskodex, men framför allt om ett samarbete som varat i nästan 200 år. Med de två stora Stockholmsförlagen Bonniers och Norstedts som utgångspunkt, beskrivs några av de platser, verksamheter och personligheter – kända och okända – som gjort huvudstaden till Förlagssveriges självklara centrum.

Pamela Schultz Nybacka och Ragni Svensson.

Pamela Schultz Nybacka är filosofie doktor i företagsekonomi.
Ragni Svensson är filosofie doktor i bokhistoria.
Båda undervisar i förlagskunskap vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Ett arrangemang i samarbete ABF-Stockholm.