Alla forskare som föreläser på ABF-huset.
Alla forskare som föreläser under hösten på ABF-huset.

2019 är det ett sekel sedan en professur i historia inrättades och regelbunden undervisning i historieämnet startade vid dåvarande Stockholms högskola. Sedan dess har forskare och studenter vid Stockholms högskola/universitet sökt efter historisk kunskap och kunskap om historien för att bättre förstå både det förflutna och samtiden.

Vi på Historiska institutionen firar detta på flera sätt. Ett är en föreläsningsserie i ABF-huset på Sveavägen, en publik lokal i de gamla universitetskvarteren i Vasastan. Att det sker i samarbete med folkbildningsorganisationen ABF, ligger helt i linje med den ambition som Stockholms högskola började sin verksamhet, offentliga föreläsningar.

Föreläsningarna speglar vår aktuella och viktiga forskning under ett tema: Storstadshistoria – Maktens och kulturens Stockholm. Stockholm kan då förstås som urbant centrum, som huvudstad, i en nation och en nod i globala relationer. En plats för olika eliter och institutionen, men också platsen för politisk och kulturell aktivism underifrån. En plats där makt utövas och politik utformas som berör många. Ett centrum för utbildning, folkbildning och skapande.

Mer information

En lista på alla enskilda föreläsningar finns här.

Föreläsningsserien är ett samarbete med ABF-Stockholm.