1942 hade svenska regeringen bestämt att inventera landets romer. I samband med registreringen genomfördes en del rasbiologiska, statistiska, etnografiska och historiska undersökningar av resandefolket i Stockholms stad och län. Allan Etzler, doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms högskola och t.f. direktör för centralfängelset på Långholmen, och professor Gunnar Dahlberg vid Rasbiologiska institutet i Uppsala spelade en avgörande roll i detta.

Hur påverkade experterna Sveriges makthavare och folkopinionen? Varför blev saken 1945, trots stora satsningar en icke-fråga för myndigheterna?

Andrej Kotljarchuk
Andrej Kotljarchuk

Andrej Kotljarchuk är docent i historia och arbetar som lärare och forskare vid Stockholms universitet och  vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. Han forskar om experternas roll i utformningen av politiken gentemot romer i Danmark, Sverige och Lettland 1930–1945.

Ett arrangemang i samarbete ABF-Stockholm.