Kvinnornas demokratiska världsförbund (KDV) bildades år 1945 i Paris och var en av de största transnationella kvinnoorganisationerna under den andra delen av 1900-talet. Den svenska organisationen, Svenska kvinnors vänsterförbund (SKV), anslöt sig till KDV, trots att KVD av många uppfattades som en ”kommunistisk” och ”Sovjetstyrd” organisation.

Vilka frågor drev det svenska SKV inom den internationella organisationen? Och vilken roll spelade SKVs ordförande läkaren Andrea Andreen? Hur påverkades SKV av medlemskapet?

Yulia Gradskova
Yulia Gradskova.

Yulia Gradskova är docent i historia och verksam vid Stockholms universitet. Hon har forskat om Rysslands kvinnohistoria, muntlig historia och jämställdhet.

Ett arrangemang i samarbete ABF-Stockholm.