Dagens Stockholm är idag ett av Europas mest dynamiska storstadsområden. I själva staden bor mer än 950 000 människor. Den nuvarande expansionsperioden föregicks dock av en kraftig nedgång under den så kallade gröna vågen. Sådana växlingar mellan perioder av tillbakagång och tillväxt har varit normala inslag i Stockholms befolkningshistoria.

I denna föreläsning vill vi diskutera vad som under olika tidsperioder gjort att Stockholms befolkning ibland växt kraftigt för att senare minska dramatiskt, till exempel rollen som huvudstad, industrialiseringen och globaliseringen.

Lars Nilsson och Sven Lilja
Lars Nilsson och Sven Lilja.

Sven Lilja är professor emeritus i Stockholms historia och forskar om städer före industrialismen.

Lars Nilsson är professor emeritus och forskar kring urbanisering samt städers och kommuners historia.

Ett arrangemang i samarbete ABF-Stockholm.